Нормативна база

Положення про Управління контролю в сфері насінництва та розсадництва Департаменту фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби.

Закони України


Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» від 31 травня 2007 року N 1103-V

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 року № 877-V


Закон України «Про насіння та садивний матеріал» від 30 червня 2016 року № 411-XV

Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21 квітня 1993 року N 3116-XII


Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 31.10.2007 № 1280 «Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції»


Постанова КМУ від 21.03.2018 № 200 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

Постанова КМУ від 18.08.2017 № 615 «Про затвердження Порядку арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та Порядку оформлення заяв для проведення арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу»

Постанова КМУ від 12.07.2017 № 507 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

Постанова КМУ від 21.02.2017 № 97 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал»


Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1031 «Про затвердження Порядку видачі, скасування, тимчасового зупинення дії та форми свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)»

Постанова КМУ від 21.12.2016 № 979 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал»

Постанова КМУ від 07.12.2016 № 916 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру органів з оцінки відповідності»

Постанова КМУ від 30.11.2016 № 882 «Про затвердження порядку ведення Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва»

Постанова КМУ від 30.11.2016 №881 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)»


Постанова КМУ від 26.10.2016 № 762 «Про затвердження Порядку ввезення на територію України та вивезення за її межі насіння і садивного матеріалу сорту, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, але внесеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна»


Постанова КМУ від 05.10.2016 № 691 «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та/або до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, для селекційних, дослідних робіт і експонування»

Постанова КМУ від 11.07.2013 р. № 700 «Про затвердження Положення про мережу випробувальних лабораторій з визначення вмісту генетично модифікованих організмів у продукції»


Постанова КМУ від 12.10.2010 № 919 «Питання забезпечення реалізації статті 7 Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/919-2010-%D0%BF

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ від 16.01.2018 № 18 «Про затвердження Методики проведення ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю (POST-control)».

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ від 29.12.2017 № 709 «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин».

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ від 10.07.2017 № 348 «Про затвердження Порядку маркування та пакування партій насіння і форми етикетки».

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ від 17.05.2017 № 246 «Про деякі питання забезпечення визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу».

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ від 24.02.2017 № 88 «Деякі питання забезпечення здійснення сертифікації у сфері насінництва та розсадництва».

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ від 19.01.2017 № 7 «Про деякі питання забезпечення сертифікації насіння і садивного матеріалу».

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ від 07.10.2016 № 366 «Про затвердження Порядку підготовки та проведення кваліфікаційного іспиту аудитора із сертифікації(агронома-інспектора) та форми заяви на складання такого іспиту».

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ від 07.10.2016 № 365 «Про затвердження Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів».

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ від 06.10.2016 № 362 «Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)».

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ від 26.07.2016 № 257 «Про затвердження Порядку підтвердження рівня компетентності та вимог до органів з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва».

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ від 13.06.2016 № 198 «Про затвердження форм заяв, які подаються для включення заявника до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва та для внесення змін до відомостей, які містить такий реєстр».

Міжнародні документи

Схеми ОЕСР сортової сертифікації або контролю обігу насіння в міжнародній торгівлі

Конституція Міжнародної асоціації з контролю за якістю насіння