Обговорення проектів документів

16.07.2018
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства Украхни "Про затвердження Інструкції щодо профілакики профілактики та боротьби з блутангом (катаральна лихоманка овець)"

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Інструкції щодо профілактики та боротьби  з блутангом (катаральна лихоманка овець)"

Наказ "Про затвердження Інструкції щодо профілактики та боротьби з блутангом (катаральна лихоманка овець)"


Інструкція щодо профілактики та боротьби з блутангом (катаральна лихоманка овець)


Дотаток до Інструкції №1

Дотаток до Інструкції №2

Дотаток до Інструкції №3


12.07.2018
Проект постанави Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності для санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері санітарного законодавства Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та її територіальними органами"
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності для санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері санітарного законодавства Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та її територіальними органами»
Форма визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності25.06.2018
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів мікотоксинів у харчових продуктах для цілей державного контролю"

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів мікотоксинів у харчових продуктах для цілей державного контролю"

Тест малого підприємництва (М-Тест)

Наказ "Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів мікотоксинів у харчових продуктах для цілей державного контролю"

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Методів відбору для визначення максимально допустимих рівнів мікотоксинів у харчових продуктах для цілей державного контролю"


25.06.2018
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів нітратів у деяких харчових продуктах для цілей державного контролю"

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів нітратів у деяких харчових продуктах для цілей державного контролю"

Наказ "Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів нітратів у деяких харчових продуктах для цілей державного контролю"

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Методів відбору для визначення максимально допустимих рівнів нітратів у харчових продуктах для цілей державного контролю"

Тест малого підприємництва (М-Тест)

Методи відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів нітратів у деяких харчових продуктах для цілей державного контролю12.06.2018
Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення та відшкодування вартості одного зразка, який відбирається для здійснення державного моніторингу»

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення та відшкодування вартості одного зразка, який відбирається для здійснення державного моніторингу»

Порядок визначення та відшкодування вартості одного зразка, який відбирається для здійснення державного моніторингу

Проект постанови "Про затвердження Порядку визначення та відшкодування вартості одного
зразка, який відбирається для здійснення державного моніторингу "


12.06.2018
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини та порядку визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю потужностей»

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини та порядку визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю потужностей»

Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини, та порядку визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

11.06.2018

Аналізрегуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Прозатвердження Порядку формування розмірів плати за здійснення державногоконтролю, за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічніпродукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, щофінансується операторами ринку»

*****
01.06.2018

Повідомлення про оприлюднення постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану дій за надзвичайних обставин, пов’язаних з харчовими продуктами та кормами»  (після доопрацювання)

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану дій за надзвичайних обставин, пов'язаних із харчовими продуктами та кормами» (після доопрацювання)

План дій за надзвичайних обставин, пов’язаних із харчовими продуктами та кормами (після доопрацювання)

Інформація (повідомлення), що надає оператор ринку щодо харчових продуктів та/або кормів (після доопрацювання)

Інформація щодо контактних пунктів та координаторів для оперативного реагування та швидкої комунікації при надзвичайних обставинах, пов’язаних із харчовими продуктами та/або кормами (після доопрацювання)

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану дій за надзвичайних обставин, пов’язаних із харчовими продуктами та кормами» (після доопрацювання)
Аналіз регуляторного впливу постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Плану дій за надзвичайних обставин, пов’язаних з харчовими продуктами та кормами"
Тест малого підприємництва (М-Тест)

***
14.05.2018
Проект Антикорупційної програми Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на 2018 рік
Повідомлення про оприлюднення до Антикорупційної програми Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на 2018 рік
Пояснювальна записка до Антикорупційної програми Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на 2018 рік
Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3

03.05.2018

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сферах карантину та захисту рослин»

Форма акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері карантину рослин

Форма акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері захисту рослин

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сферах карантину та захисту рослин»

30.04.2018

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку знищення насіння, яке не може бути використане на продовольчі, кормові та інші цілі, та садивного матеріалу, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях»

Порядок знищення насіння, яке не може бути використане на продовольчі, кормові та інші цілі, та садивного матеріалу, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях

Заява для нагляду за знищенням насіння (садивного матеріалу)

Акт знищення насіння, яке не може бути використане на продовольчі, кормові та інші цілі, та садивного матеріалу, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку знищення насіння, яке не може бути використане на продовольчі, кормові та інші цілі, та садивного матеріалу, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях»

03.04.2018

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів» (після доопрацювання)

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів (після доопрацювання)

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів» (після доопрацювання)

Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів» (після доопрацювання)

01.03.2018

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів залишків мікотоксинів у харчових продуктах для цілей державного контролю»

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів залишків мікотоксинів у харчових продуктах для цілей державного контролю»

Методи відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів мікотоксинів у харчових продуктах для цілей державного контролю

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Методів відбору зразків та підготовка зразків щодо визначення максимально допустимих рівнів мікотоксинів у харчових продуктах для цілей державного контролю»

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Методів відбору та підготовки зразків для визначення максимально допустимих рівнів залишків мікотоксинів у харчових продуктах для цілей державного контролю»

20.02.2018

Повідомлення про оприлюднення до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів певних забруднюючих речовин у харчових продуктах для цілей державного контролю»
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів певних забруднюючих речовин у харчових продуктах для цілей державного контролю»

Методи відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів певних забруднюючих речовин у харчових продуктах для цілей державного контролю

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів певних забруднюючих речовин у харчових продуктах для цілей державного контролю»

Аналіз регуляторного впливу проектів наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо затвердження методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів певних забруднюючих речовин, залишків пестицидів у продуктах рослинного та тваринного походження та мікотоксинів у харчових продуктах для цілей державного контролю

Додаток до аналізу регуляторного впливу проектів наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо затвердження методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів певних забруднюючих речовин, залишків пестицидів у продуктах рослинного та тваринного походження та мікотоксинів у харчових продуктах для цілей державного контролю


20.02.2018

Повідомлення про оприлюднення до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 р. № 1167»

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 р. № 1167»

Порівняльна таблиця до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 р. № 1167»

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 р. № 1167»

20.02.2018

Повідомлення про оприлюднення до проекту наказу «Про затвердження умов, диференційованих показників і розмірів преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Держпродспоживслужби, та умов, диференційованих показників і розмірів виплати їм матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном»

Проект наказу «Про затвердження умов, диференційованих показників і розмірів преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Держпродспоживслужби, та умов, диференційованих показників і розмірів виплати їм матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном»

Умови, диференційовані показники та розміри преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Держпродспоживслужби, за підсумками роботи за квартал

Умови, диференційовані показники та розміри преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Держпродспоживслужби, за підсумками роботи за рік

Умови, диференційовані показники та розміри виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Держпродспоживслужби

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження умов, диференційованих показників і розмірів преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Держпродспоживслужби, та умов, диференційованих показників і розмірів виплати їм матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном»

20.02.2018

Повідомлення про оприлюднення до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану дій за надзвичайних обставин, пов'язаних із харчовими продуктами та кормами»

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану дій за надзвичайних обставин, пов'язаних із харчовими продуктами та кормами»

План дій за надзвичайних обставин, пов’язаних із харчовими продуктами та кормами

Інформація (повідомлення), що надає оператор ринку щодо харчових продуктів та/або кормів

Інформація щодо контактних пунктів та координаторів для оперативного реагування та швидкої комунікації при надзвичайних обставинах, пов’язаних із харчовими продуктами та/або кормами

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану дій за надзвичайних обставин, пов’язаних із харчовими продуктами та кормами»


19.02.2018
Повідомлення про оприлюднення до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Переліку продуктів, які підлягають державному контролю на призначених прикордонних інспекційних постах»
Перелік продуктів, які підлягають державному контролю на призначених прикордонних інспекційних постах

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Переліку продуктів, які підлягають державному контролю на призначених прикордонних інспекційних постах»

19.02.2018

Повідомлення про оприлюднення до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку відбору зразків та їх перевезення (пересилання) до уповноважених лабораторій для цілей державного контролю та Форми акта відбору зразків»

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку відбору зразків та їх перевезення (пересилання) до уповноважених лабораторій для цілей державного контролю та Форми акта відбору зразків»

Порядок відбору зразків та їх перевезення (пересилання) до уповноважених лабораторій для цілей державного контролю

Акт відбору зразків

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку відбору зразків та їх перевезення (пересилання) до уповноважених лабораторій для цілей державного контролю та Форми акта відбору зразків»

15.02.2018

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю у країнах, які планують ввозити (пересилати) продукти, харчові продукти не тваринного походження або корми нетваринного походження на митну територію України»

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю у країнах, які планують ввозити (пересилати) продукти, харчові продукти не тваринного походження або корми нетваринного походження на митну територію України»

Порядок здійснення державного контролю у країнах, які планують ввозити (пересилати) продукти, харчові продукти не тваринного походження або корми нетваринного походження на митну територію України

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю у країнах, які планують ввозити (пересилати) продукти, харчові продукти не тваринного походження або корми нетваринного походження на митну територію України»

15.02.2018

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку проведення державного контролю потужностей, розташованих у країнах-експортерах, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України та Порядку ведення державного реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України»

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку проведення державного контролю потужностей, розташованих у країнах-експортерах, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України та Порядку ведення державного реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України»

Порядок ведення державного реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України

Порядок проведення державного контролю потужностей, розташованих у країнах-експортерах, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку проведення державного контролю потужностей, розташованих у країнах-експортерах, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України, та Порядку ведення державного реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України»

15.02.2018

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження порядку перевантаження вантажу із продуктами у випадку виходу з ладу транспортного засобу або неможливості його подальшого використання з інших поважних причин, що зумовлює необхідність перевантаження продуктів на інший транспортний засіб»

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження порядку перевантаження вантажу із продуктами у випадку виходу з ладу транспортного засобу або неможливості його подальшого використання з інших поважних причин, що зумовлює необхідність перевантаження продуктів на інший транспортний засіб»

Порядок перевантаження вантажу із продуктами у випадку виходу з ладу транспортного засобу або неможливості його подальшого використання з інших поважних причин, що зумовлює необхідність перевантаження продуктів на інший транспортний засіб

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження порядку перевантаження вантажу із продуктами у випадку виходу з ладу транспортного засобу або неможливості його подальшого використання з інших поважних причин, що зумовлює необхідність перевантаження продуктівна інший транспортний засіб»

08.02.2018

Повідомлення про оприлюднення до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів залишків пестицидів у продуктах рослинного та тваринного погодження для цілей державного контролю»
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Методів відбору та підготовки зразків для визначення максимально допустимих рівнів залишків пестицидів у продуктах рослинного та тваринного походження для цілей державного контролю»

Методи відбору та підготовки зразків для визначення максимально допустимих рівнів залишків пестицидів у продуктах рослинного та тваринного походження для цілей державного контролю

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Методів відбору та підготовки зразків для визначення максимально допустимих рівнів залишків пестицидів у продуктах рослинного та тваринного походження для цілей державного контролю»

Аналіз регуляторного впливу проектів наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо затвердження методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів певних забруднюючих речовин, залишків пестицидів у продуктах рослинного та тваринного походження та мікотоксинів у харчових продуктах для цілей державного контролю

Додаток до аналізу регуляторного впливу проектів наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо затвердження методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів певних забруднюючих речовин, залишків пестицидів у продуктах рослинного та тваринного походження та мікотоксинів у харчових продуктах для цілей державного контролю


07.02.2018

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Форми заяви і Порядку ввезення (пересилання) на митну територію України продуктів, які ввозяться (пересилаються) як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень та Правил поводження з ними»

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Форми заяви і Порядку ввезення (пересилання) на митну територію України продуктів, які ввозяться (пересилаються) як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень та Правил поводження з ними»

Порядок ввезення (пересилання) на митну територію України продуктів, які ввозяться (пересилаються) як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень

Правила поводження з продуктами, ввезеними (пересланими) на митну територію України як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень

Заява на ввезення (пересилання) на митну територію України продуктів, які ввозяться (пересилаються) як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Форми заяви і Порядку ввезення (пересилання) на митну територію України продуктів, які ввозяться (пересилаються) як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень та Правил поводження з ними»
Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Форми заяви і Порядку ввезення (пересилання) на митну територію України продуктів, які ввозяться (пересилаються) як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень та Правил поводження з ними»


07.02.2018

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку визначення та застосування періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку визначення та застосування періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України»

Порядок визначення та застосування періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку визначення та застосування періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України»

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження порядку визначення та застосування періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України»


07.02.2018
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку затвердження митних складів, складів у вільних митних зонах, призначених для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству та ведення їх реєстру»
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку затвердження митних складів, складів у вільних митних зонах, призначених для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству та ведення їх реєстру»
Порядок затвердження митних складів, складів у вільних митних зонах, призначених для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству та ведення їх реєстру
Форма заяви про затвердження та внесення в реєстр митного складу, складу у вільній митній зоні, призначених для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству
Форма реєстру митних складів, складів у вільних митних зонах, призначених для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству
Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку затвердження митних складів, складів у вільних митних зонах, призначених для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству та ведення їх реєстру»

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку затвердження митних складів, складів у вільних митних зонах, призначених для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству та ведення їх реєстру»

07.02.2018

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку встановлення спеціальних умов імпорту харчових продуктів та кормів"

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку встановлення спеціальних умов імпорту харчових продуктів та кормів"

Порядок встановлення спеціальних умов імпорту харчових продуктів та кормів

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку встановлення спеціальних умов імпорту харчових продуктів та кормів"
Аналіз регуляторного впливу

05.02.2018

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, референc-лабораторій на проведення досліджень (випробувань) об’єктів санітарних заходів та об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду для цілей державного контролю»

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, референc-лабораторій на проведення досліджень (випробувань) об’єктів санітарних заходів та об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду для цілей державного контролю»

Порядок та критерії уповноваження акредитованих лабораторій, референc-лабораторій на проведення досліджень (випробувань) об’єктів санітарних заходів та об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду для цілей державного контролю

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, референc-лабораторій на проведення досліджень (випробувань) об’єктів санітарних заходів та об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду для цілей державного контролю»

Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, референс-лабораторій на проведення досліджень (випробувань) об’єктів санітарних заходів та об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду для цілей державного контролю»


24.01.2018

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення арбітражних лабораторних досліджень (випробувань) та врахування їх результатів для цілей державного контролю»

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення арбітражних лабораторних досліджень (випробувань) та врахування їх результатів для цілей державного контролю»

Порядок проведення арбітражних лабораторних досліджень (випробувань) та врахування їх результатів для цілей державного контролю

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення арбітражних лабораторних досліджень (випробувань) та врахування їх результатів для цілей державного контролю»

Аналіз регуляторного впливу до проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення арбітражних лабораторних досліджень (випробувань) та врахування їх результатів для цілей державного контролю»

24.01.2018

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Методів відбору зразків та підготовка зразків щодо визначення максимально допустимих рівнів мікотоксинів у харчових продуктах для цілей державного контролю»

Методи відбору та підготовки зразків для визначення максимально допустимих рівнів залишків мікотоксинів у харчових продуктах для цілей державного контролю
Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Методів відбору зразків та підготовка зразків щодо визначення максимально допустимих рівнів мікотоксинів у харчових продуктах для цілей державного контролю»

23.01.2018

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів»

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів»

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів»

Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів»


18.01.2018

Повідомлення про оприлюднення до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

Пояснювальна записка до проекту постанови постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

16.01.2018

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Правил поводження з харчовими продуктами тваринного походження, призначених для споживання людиною"

Правила поводження з харчовими продуктами тваринного походження, призначених для споживання людиною

Додаток 1 до Правил поводження з харчовими продуктами тваринного походження

Додаток 2 до Правил поводження з харчовими продуктами тваринного походження

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Правил поводження з харчовими продуктами тваринного походження, призначених для споживання людиною"

12.01.2018
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку надання статусу офіційного ветеринарного лікаря, уповноваженого ветеринара, працівника бійні на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного інспектора та здійснення їх діяльності»
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку надання статусу офіційного ветеринарного лікаря, уповноваженого ветеринара, працівника бійні на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного інспектора та здійснення їх діяльності»
Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку надання статусу офіційного ветеринарного лікаря, уповноваженого ветеринара, працівника бійні на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного інспектора та здійснення їх діяльності»
Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку надання статусу офіційного ветеринарного лікаря, уповноваженого ветеринара, працівника бійні на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного інспектора та здійснення їх діяльності»

11.01.2018

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України» (доопрацьований, зі змінами)

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України»

Порівняльна таблиця до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України»

10.01.2018

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, у тому числі референc-лабораторій та Порядку перевірки компетентним органом дотримання уповноваженими лабораторіями (референс-лабораторіями) критеріїв уповноваження та позбавлення такого уповноваження» (Проект доопрацьований, зі змінами. Початкова редакція -  від 30.10.2017)

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, у тому числі референc-лабораторій та Порядку перевірки компетентним органом дотримання уповноваженими лабораторіями (референс-лабораторіями) критеріїв уповноваження та позбавлення такого уповноваження»

Порядок перевірки компетентним органом дотримання уповноваженими лабораторіями (референс-лабораторіями) критеріїв уповноваження та позбавлення такого уповноваження

Порядок та критерії уповноваження акредитованих лабораторій, у тому числі референc-лабораторій
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, у тому числі референc-лабораторій та Порядку перевірки компетентним органом дотримання уповноваженими лабораторіями (референс-лабораторіями) критеріїв уповноваження та позбавлення такого уповноваження»
Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, у тому числі референc-лабораторій та Порядку перевірки компетентним органом дотримання уповноваженими лабораторіями (референс-лабораторіями) критеріїв уповноваження та позбавлення такого уповноваження» 

27.12.2017

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів, пов’язаних з утилізацією/видаленням побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною»

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації витрат пов’язаних з утилізацією та видаленням побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною»

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів, пов’язаних з  утилізацією/видаленням побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною»

План заходів з утилізації/видалення побічних продуктів тваринного походження

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації витрат пов’язаних з утилізацією та видаленням побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною


26.12.2017
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять генетично модифіковані організми»

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять генетично модифіковані організми»
Порядок проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять генетично модифіковані організми (доопрацьований)
Результати громадського обговорення проекту наказу про затвердження Порядку проведення експертизи кормів, кормових добавок та ветпрепаратів, які містять ГМО

14.12.2017
Повідомлення про оприлюднення до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011р. № 1348»

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1348»

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1348”

Перелік платних послуг, які надаються головними управліннями Держпродспоживслужби в областях та м. Києві і бюджетними установами, що належать до сфери управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, з питань карантину рослин та розмір плати за їх надання

Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011р. № 1348»


11.12.2017

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини, та порядку визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю потужностей»

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини, та порядку визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю потужностей»

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини, та порядку визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю потужностей»

28.11.2017
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, референc-лабораторій на проведення досліджень (випробувань) об’єктів санітарних заходів та об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду для цілей державного контролю"
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, референc-лабораторій на проведення досліджень (випробувань) об’єктів санітарних заходів та об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду для цілей державного контролю"
Порядок та критерії уповноваження акредитованих лабораторій, референc-лабораторій на проведення досліджень (випробувань) об’єктів санітарних заходів та об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду для цілей державного контролю
Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, референc-лабораторій на проведення досліджень (випробувань) об’єктів санітарних заходів та об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду для цілей державного контролю"
Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, референс-лабораторій на проведення досліджень (випробувань) об’єктів санітарних заходів та об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду для цілей державного контролю"

27.11.2017

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері торгівлі і послуг та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів»

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері торгівлі і послуг та визначається періодичність здійснення Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про захист прав споживачів»

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері торгівлі і послуг та визначається періодичність здійснення Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про захист прав споживачів»

Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері торгівлі і послуг та визначається періодичність здійснення Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про захист прав споживачів» (доопрацьований, станом на 19 лютого 2018 року).

23.11.2017
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження форми загального ветеринарного документа на ввезення та форми загального документа на ввезення"
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження форми загального ветеринарного документа на ввезення та форми загального документа на ввезення"
Форма загального ветеринарного документу на ввезення
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження форми загального ветеринарного документа на ввезення та форми загального документа на ввезення"

23.11.2017

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження переліку харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю"
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження переліку харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю"

Перелік харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження переліку харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю"

Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження переліку харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю»

17.11.2017
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Правил захисту тварин під час умертвіння»

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Правил захисту тварин під час умертвіння»

Додаток 1 до Правил захисту тварин під час умертвіння (пункт 1 розділу ІІ) «Планування, конструкція та обладнання боєнь»

Додаток 2 до Правил захисту тварин під час умертвіння (пункт 1 розділу ІІ) «Перелік методів оглушення та відповідні специфікації»

Додаток 3 до Правил захисту тварин під час умертвіння (пункт 1 розділу ІІ) «Операційні правила для боєнь»

Додаток 4 до Правил захисту тварин під час умертвіння (пункт 1 розділу ІІ) «Відповідність між заходами та вимогами щодо кваліфікаційного іспиту»

Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Правил захисту тварин під час умертвіння»


10.11.2017
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження форми протоколу про порушення Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», законодавства про харчові продукти та корми»
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження форми протоколу про порушення Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», законодавства про харчові продукти та корми»
Протокол про правопорушення Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», законодавства про харчові продукти та корми
Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження форми протоколу про порушення Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», законодавства про харчові продукти та корми»

14.11.2017

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 16 переліку органів ліцензування»

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 16 переліку органів ліцензування»

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 16 переліку органів ліцензування»


31.10.22017

Повідомлення про оприлюднення проекту секторального плану державного ринкового нагляду на 2018 рік
Обґрунтування проекту секторального плану державного ринкового нагляду на 2018 рік
Проект секторального плану державного ринкового нагляду на 2018 рік

Результати обговорення

30.10.2017

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, у тому числі референc-лабораторій, перевірки компетентним органом дотримання уповноваженими лабораторіями (референс-лабораторіями) критеріїв уповноваження та позбавлення такого уповноваження»

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, у тому числі референc-лабораторій, перевірки компетентним органом дотримання уповноваженими лабораторіями (референс-лабораторіями) критеріїв уповноваження та позбавлення такого уповноваження»

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, у тому числі референc-лабораторій, перевірки компетентним органом дотримання уповноваженими лабораторіями (референс-лабораторіями) критеріїв уповноваження та позбавлення такого уповноваження»


27.10.2017
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз»
Проект Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз
Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз»
Додаток 1 до Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз (пункт 1 розділу ІІ) Реєстраційна картка господарства
Додаток 2 до Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз (пункт 1 розділу ІІ) Реєстраційна відомість овець/кіз
Додаток 3 до Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз (пункт 7 розділу ІІ) Заява про внесення змін до Реєстру тварин
Додаток 4 до Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз (пункт 1 розділу ІІІ) Замовлення на проведення ідентифікації та реєстрації тварин
Додаток 5 до Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз (пункт 3 розділу ІІІ) Зразок бирки вушної для ідентифікації овець і кіз
Додаток 6 до Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз (пункт 18 розділу ІІІ) Замовлення на дублікати бирок та ідентифікаційних документів
Додаток 7 до Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз (пункт 1 розділу ІV) Книга обліку тварин (для суб’єктів господарювання)
Додаток 8 до Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз (пункт 1 розділу ІV) Книга обліку тварин (для фізичних  осіб)
Додаток 9 до Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз (пункт 3 розділу V) Класифікатор порід овець
Додаток 10 до Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз (пункт 3 розділу V) Класифікатор порід кіз, що розводяться в Україні
Додаток 11 до Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз (пункт 1 розділу VІ) Реєстраційне свідоцтво овець/кіз
Додаток 12 до Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз (підпункт 1 пункту 12 розділу ІІІ) Відомість переміщення тварин
Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз»

24.10.2017

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Інструкції щодо попередження контролю та боротьби з окремими трансмісивними губчастоподібними енцефалопатіями»

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Інструкції щодо попередження, контролю та боротьби з окремими трансмісивними губчастоподібними енцефалопатіями»
Проект Інструкції щодо попередження, контролю та боротьби з окремими трансмісивними губчастопобідними енцефалопатіями
Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Інструкції щодо попередження контролю та боротьби з окремими трансмісивними губчастоподібними енцефалопатіями»

24.10.2017

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Правил щодо пунктів контролю для тварин»

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Правил щодо пунктів контролю для тварин»
Правила щодо пунктів контролю для тварин
Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Правил щодо пунктів контролю для тварин»

04.10.2017

Повідомлення про оприлюднення до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби»

Проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби»

Порядок ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби

Додаток 1 «Реєстраційна картка господарства»

Додаток 2 «Реєстраційна картка великої рогатої худоби»

Додаток 3 «Заява про внесення змін до Реєстру тварин»

Додаток 4 «Замовлення на проведення ідентифікації та реєстрації тварин»

Додаток 5 «Зразок бирки вушної для ідентифікації великої рогатої худоби»

Додаток 6 «Замовлення на дублікати бирок та ідентифікаційних документів»

Додаток 7 «Книга обліку тварин»

Додаток 8 «Книга обліку тварин»

Додаток 9 «Відомість переміщення тварин»
Порядок оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби

Додаток 1 «Паспорт великої рогатої худоби»

Додаток 2 «Технічний опис бланка «Паспорт великої рогатої худоби»

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби»

Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби»
Результати громадського обговорення проекту про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації, оформлення і видачі паспорта ВРХ


25.09.2017
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення заходів із біологічної безпеки та збереження тваринництва в Україні»

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення заходів із біологічної безпеки та збереження тваринництва в Україні» (доопрацьований)
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення заходів із біологічної безпеки та збереження тваринництва в Україні»

Аналіз регуляторного впливу до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення заходів із біологічної безпеки та збереження тваринництва в Україні»


22.09.2017
Проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження Положення про основні вимоги до виробництва ветеринарних препаратів та Правил належної виробничої практики ветеринарних препаратів» (редакція від 10.03.2017)
Правила належної виробничої практики ветеринарних препаратів (доопрацьовані, станом на 22.09.2017)
Положення про основні вимоги до виробництва ветеринарних препаратів (доопрацьоване, станом на 22.09.2017)
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження положення про основні вимоги до виробництва ветеринарних препаратів та Правил належної виробничої практики ветеринарних препаратів»
Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження положення про основні вимоги до виробництва ветеринарних препаратів та Правил належної виробничої практики ветеринарних препаратів»

Результати громадського обговорення проекту наказу про затвердження Положення про основні вимоги до виробництва ветпрепаратів та Правил до їх виробничої практики


22.09.2017
Повідомлення про оприлюднення до проекту наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 лютого 2013 року № 96»
Проект наказу Міністерства агарної політики та продовольства «Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 лютого 2013 року № 96»
Розміри плати за послуги, які надаються територіальними органами та бюджетними установами центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах ветеринарної медицини, безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин
Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства агарної політики та продовольства «Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 лютого 2013 року № 96»

Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу «Про затвердження розмірів плати за послуги, які надаються територіальними органами та бюджетними установами, що входять до сфери управління Держпродспоживслужби»21.09.2017

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Інструкції з профілактики та ліквідації колібактеріозу птиці”

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Інструкції з профілактики та ліквідації колібактеріозу птиці"

Зміна до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік
Інструкція з профілактики та ліквідації колібактеріозу птиці

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Інструкції з профілактики та ліквідації колібактеріозу птиці”

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Інструкції з профілактики та ліквідації колібактеріозу птиці”

21.09.2017
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Інструкції з профілактики та ліквідації аспергільозу птиці”

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Інструкції з профілактики та ліквідації аспергільозу птиці»

Інструкція з профілактики та ліквідації аспергільозу птиці

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Інструкції з профілактики та ліквідації аспергільозу птиці”

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Інструкції з профілактики та ліквідації аспергільозу птиці”

Зміна до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік


20.09.2017
Повідомлення про оприлюднення до проекту наказу Мінагрополітики України «Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації свиней»
Проект наказу Мінагрополітики України «Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації свиней»

Проект порядку ідентифікації та реєстрації свиней
Додаток 1 до Порядку ідентифікації та реєстрації свиней (пункт 2 розділу ІІ). Реєстраційна картка господарства

Додаток 2 до Порядку ідентифікації та реєстрації свиней (пункт 7 розділу ІІ). Заява про внесення змін до Реєстру тварин

Додаток 3 до Порядку ідентифікації та реєстрації свиней (пункт 2 розділу ІІІ). Замовлення на проведення ідентифікації та реєстрації тварин

Додаток 4 до Порядку ідентифікації та реєстрації свиней (пункт 3 розділу ІІІ). Зразок бирки вушної для ідентифікації племінних свиней

Додаток 5 до Порядку ідентифікації та реєстрації свиней (пункт 3 розділу ІІІ). Зразок бирки вушної для ідентифікації товарних свиней з індивідуальним номером

Додаток 6 до Порядку ідентифікації та реєстрацію свиней (пункт 6 розділу ІІІ). Реєстраційна відомість свиней

Додаток 7 до Порядку ідентифікації та реєстрації свиней (пункт 6 розділу ІІІ). Реєстраційне свідоцтво свиней

Додаток 8 до Порядку ідентифікації та реєстрації свиней (пункт 7 розділу ІІІ). Реєстраційне свідоцтво товарної свині з індивідуальним ідентифікаційним номером

Додаток 9 до Порядку ідентифікації та реєстрації свиней (пункт 9 розділу ІІІ). Зразок бирки вушної для ідентифікації товарних свиней з груповим номером

Додаток 10 до Порядку ідентифікації та реєстрації свиней (пункт 12 розділу ІІІ) Відомість переміщення тварин

Додаток 11 до Порядку ідентифікації та реєстрації свиней (пункт 18 розділу ІІІ). Замовлення на дублікати бирок та ідентифікаційних документів

Додаток 12 до Порядку ідентифікації та реєстрації свиней (пункт 25 розділу ІІІ). Звіт про наявність та рух поголів’я свиней в господарстві

Додаток 13 до Порядку ідентифікації та реєстрації свиней (пункт 3 розділу ІV) Замовлення на видачу реєстраційних свідоцтв свиней

Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації свиней»

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації свиней»
Результати обговорення


19.09.2017
Повідомлення про оприлюднення проекту секторального плану на 2017 рік
Обґрунтування проекту змін до секторального плану
Проект секторального плану на 2017 рік (із змінами)

18.09.2017
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Інструкції з профілактики та ліквідації метапневмовірусної інфекції птиці»

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Інструкції з профілактики та ліквідації метапневмовірусної інфекції птиці»

Інструкція з профілактики та ліквідації метапневмовірусної інфекції птиці

Зміна до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Інструкції з профілактики та ліквідації метапневмовірусної інфекції птиці»

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Інструкції з профілактики та ліквідації метапневмовірусної інфекції птиці»

18.09.2017

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Інструкції з профілактики та ліквідації реовірусної інфекції птиці»

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Інструкції з профілактики та ліквідації реовірусної інфекції птиці»
Інструкція з профілактики та ліквідації реовірусної інфекції птиці

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Інструкції з профілактики та ліквідації реовірусної інфекції птиці»

Зміна до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Інструкції з профілактики та ліквідації реовірусної інфекції птиці»06.09.2017
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін до Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней»
Зміни, що вносяться до Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07 березня 2017 р. № 111, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 березня 2017 р. за № 432/30300Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін до Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней»


30.08.2017
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин»
Довідка щодо відповідності зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин»
Проект Акту, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин
Проект Акту, що складається за результатами проведення планових(позапланових) заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва
Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин»

28.08.2017
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

11.08.2017
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку ведення реєстру потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки та місць видалення побічних продуктів тваринного походження»
Порядок ведення реєстру потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки та місць видалення побічних продуктів тваринного походження
Додаток 1 до Порядку ведення реєстру потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки та місць видалення побічних продуктів тваринного походження (пункт 6)
Додаток 2 до Порядку ведення реєстру потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки та місць видалення побічних продуктів тваринного походження (абзаци 4, 5 пункту 10)
Додаток 3 до Порядку ведення реєстру потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки та місць видалення побічних продуктів тваринного походження (пункт 14)
Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку ведення реєстру потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки та місць видалення побічних продуктів тваринного походження»
Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку ведення реєстру потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки та місць видалення побічних продуктів тваринного походження"

01.08.2017

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження форми протоколу про порушення Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», законодавства про харчові продукти та корми»

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження форми протоколу про порушення Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», законодавства про харчові продукти та корми»

Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження форми протоколу про порушення Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», законодавства про харчові продукти та корми»


28.07.2017
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять генетично модифіковані організми»

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять генетично модифіковані організми»
Порядок проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять генетично модифіковані організми
Результати громадського обговорення проекту наказу про затвердження Порядку проведення експертизи кормів, кормових добавок та ветпрепаратів, які містять ГМО

10.07.2017
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Спеціальних гігієнічних вимог при виробництві та обігу харчових продуктів тваринного походження»
Проект Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження спеціальних гігієнічних вимог для харчових продуктів тваринного походження»
Спеціальні гігієнічні вимоги для харчових продуктів тваринного походження
Додаток 1 до Спеціальних Вимог гігієни для харчових продуктів тваринного походження: Зразок документу, який повинен супроводжувати сировину, призначену для виробництва желатину або колагену
Додаток 2 до Спеціальних Вимог гігієни для харчових продуктів тваринного походження: Зразок ідентифікаційної позначки, що наноситься на продукт тваринного походження
Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Спеціальних гігієнічних вимог при виробництві та обігу харчових продуктів тваринного походження»

19.06.2017
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Інструкції щодо профілактики та ліквідації захворювання тварин на ящур»

Проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження Інструкції щодо профілактики та ліквідації захворювання тварин на ящур»
Проект інструкції щодо профілактики та ліквідації захворювання тварин на ящур
Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Інструкції щодо профілактики та ліквідації захворювання тварин на ящур» 
Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Інструкції щодо профілактики та ліквідації захворювання тварин на ящур"

07.06.2017
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін до деяких наказів Мінагрополітики»
Зміни до деяких наказів Мінагрополітики
Порівняльна таблиця до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін до деяких наказів Мінагрополітики»


 24.05.2017
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку проведення атестації суб’єктів  господарювання, які здійснюють виробництво ветеринарних препаратів»
Порядок проведення атестації суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво ветеринарних препаратів
Пояснювальна  записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку проведення атестації суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво ветеринарних препаратів»

15.05.2017
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку проведення перевірок системи державного контролю країн – експортерів, з яких може здійснюватися ввезення (пересилання) на територію України харчових продуктів тваринного походження, ведення реєстру таких країн, та проведення перевірок потужностей, що виробляють харчові продукти тваринного походження для їх ввезення (пересилання) на митну територію України, ведення реєстру таких потужностей»
Проект Постанови Кабінет Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення перевірок системи державного контролю країн–експортерів, з яких може здійснюватися ввезення (пересилання) на територію України харчових продуктів тваринного походження, ведення реєстру таких країн, та проведення перевірок потужностей, що виробляють харчові продукти тваринного походження для їх ввезення (пересилання) на митну територію України, ведення реєстру таких потужностей»
Порядок проведення перевірок системи державного контролю країн-експортерів, з яких може здійснюватися ввезення (пересилання) на територію України харчових продуктів тваринного походження, ведення реєстру таких країн, та проведення перевірок потужностей, що виробляють харчові продукти тваринного походження для їх ввезення (пересилання) на митну територію України, ведення реєстру таких потужностей
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку проведення перевірок системи державного контролю країн – експортерів, з яких може здійснюватися ввезення (пересилання) на територію України харчових продуктів тваринного походження, ведення реєстру таких країн, та проведення перевірок потужностей, що виробляють харчові продукти тваринного походження для їх ввезення (пересилання) на митну територію України, ведення реєстру таких потужностей»

12.05.2017

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

Проект постанови Кабінету Міністрів України «»Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

11.05.2017

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про державну реєстрацію ветеринарних препаратів» 

Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про державну реєстрацію ветеринарних препаратів»

Аналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про державну реєстрацію ветеринарних препаратів»

 Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про державну реєстрацію ветеринарних препаратів»

03.05.2017

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, референc-лабораторій на проведення досліджень (випробувань) об’єктів санітарних заходів та об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду для цілей державного контролю»
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, референс-лабораторій на проведення досліджень (випробувань) об'єктів санітарних заходів та об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду для цілей державного контролю»
Порядок та критерії уповноваження акредитованих лабораторій, референc-лабораторій на проведення досліджень (випробувань) об’єктів санітарних заходів та об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду для цілей державного контролю
Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, референс-лабораторій на проведення досліджень (випробувань) об'єктів санітарних заходів та об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду для цілей державного контролю»Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, референc-лабораторій на проведення досліджень (випробувань) об’єктів санітарних заходів та об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду для цілей державного контролю»


13.04.2017
Повідомлення про офіційне оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення заходів із біологічної безпеки та збереження тваринництва в Україні»
Проект Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення заходів із біологічної безпеки та збереження тваринництва в Україні»
Порівняльна таблиця зауважень до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення заходів із біологічної безпеки та збереження тваринництва в Україні»
Аналіз регуляторного впливу до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення заходів із біологічної безпеки та збереження тваринництва в Україні»

03.04.2017
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін до Переліку максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та кормовій сировині для тварин»
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін до Переліку максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та кормовій сировині для тварин»
Перелік максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та кормовій сировині для тварин
Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін до Переліку максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та кормовій сировині для тварин»
Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін до Переліку максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та кормовій сировині для тварин»

06.03.2017
Повідомлення про офіційне оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів, пов’язаних з утилізацією/видаленням побічних продуктів тваринного походження не призначених для споживання людиною»
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів, пов’язаних з утилізацією/видаленням побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною»
Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів, пов’язаних з утилізацією/видаленням побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною
Додатки до Порядку
Аналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів, пов’язаних з утилізацією/видаленням побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною»

01.03.2017

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів для науково-дослідних цілей”

Проект постанови КабінетуМіністрів України «Про затвердження Порядку імпорту біологічних контрольнихорганізмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю ташкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей»

Порядок імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів для науково-дослідних цілей”

Аналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей”

22.02.2017
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про державну фармакологічну комісію ветеринарної медицини»
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про державну фармакологічну комісію ветеринарної медицини»
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про державну фармакологічну комісію ветеринарної медицини!

08.02.2017
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України Про затвердження Інструкції щодо утримання свиней з метою недопущення поширення інфекційних хвороб
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України Про затвердження Інструкції щодо утримання свиней з метою недопущення поширення інфекційних хвороб
Проект Інструкції щодо утримання свиней з метою недопущення поширення інфекційних хвороб 
Пояснювальна записка проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України Про затвердження Інструкції щодо утримання свиней з метою недопущення поширення інфекційних хвороб
Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України Про затвердження Інструкції щодо утримання свиней з метою недопущення поширення інфекційних хвороб

08.02.2017

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку"

__________________
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Питання посилення ветеринарно-санітарного контролю під час переміщення тварин та харчових продуктів тваринного походження»
Проект Положення про Міжвідомчу мобільну групу із запобігання та виявлення порушень ветеринарно-санітарного законодавства
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Питання посилення ветеринарно-санітарного контролю під час переміщення тварин та харчових продуктів тваринного походження»

23.12.2016
Проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження Положення про основні вимоги до виробництва ветеринарних препаратів та Правил належної виробничої практики ветеринарних препаратів» (редакція від 10.03.2017)
Правила належної виробничої практики ветеринарних препаратів
Положення про основні вимоги до виробництва ветеринарних препаратів
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження положення про основні вимоги до виробництва ветеринарних препаратів та Правил належної виробничої практики ветеринарних препаратів»
Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження положення про основні вимоги до виробництва ветеринарних препаратів та Правил належної виробничої практики ветеринарних препаратів»

10.11.2016
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Інструкції з профілактики та боротьби з заразним вузликовим дерматитом великої рогатої худоби»

08.11.2016
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»
Додаток до проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»
Порівняльна таблиця до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

31.10.2016

Проект Секторального плану державного ринкового нагляду на 2017 рік Обґрунтування проекту Секторального плану державного ринкового нагляду Держпродспоживслужби на 2017 рік

31.10.2016

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері торгівлі і послуг та визначається періодичність здійснення Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про захист прав споживачів»

Повідомлення про оприлюднення Проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері торговельного та інших видів обслуговування і визначається періодичність здійснення Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів"

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері торгівлі і послуг та визначається періодичність здійснення Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про захист прав споживачів»

Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері торгівлі і послуг та визначається періодичність здійснення Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про захист прав споживачів»


 20.10.2016

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

 03.10.2016

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

Критерії за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»


 26.09.2016

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження шаблонів електронних документів”

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження шаблонів електронних документів”

Додаток: «Шаблони електронних документів, які подаються до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики»

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження шаблонів електронних документів»


 29.08.2016

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин, їх репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та продуктів, не призначених для споживання людиною»

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства «Про затвердження Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин, їх репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та продуктів, не призначених для споживання людиною»

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин, їх репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та продуктів, не призначених для споживання людиною»


 22.08.2016

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань проведення державного контролю товарів, що переміщуються  через митний кордон України» Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань проведення державного контролю товарів, що переміщуються  через митний кордон України» Зміни, що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань проведення державного контролю товарів, що переміщуються  через митний кордон України Порівняльна таблиця до проекту постанови Кабінету Міністрів  України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань проведення державного контролю товарів, що переміщуються  через митний кордон України» Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань проведення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України»

Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань проведення державного контролю товарів, що переміщуються  через митний кордон України"


 15.08.2016

Проект Інструкції щодо профілактики та боротьби з нодулярним дерматитом великої рогатої худоби


 12.07.2016

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Інструкції щодо утримання свиней з метою недопущення поширення інфекційних хвороб»


 30.06.2016
Проект наказу Міністерства агарної політики та продовольства «Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю стосовно додержання операторами ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами»
Повідомлення про оприлюднення до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю стосовно додержання операторами ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами»
Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю стосовно додержання операторами ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами»
Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю стосовно додержання операторами ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами
Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю стосовно додержання операторами ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами»

 30.06.2016

Повідомлення про оприлюднення до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форми акта, складеного за результатами державного аудиту щодо додержання операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках"

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження форми акта, складеного за результатами державного аудиту щодо додержання операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках»

Форма акта, що складається за результатами державного аудиту щодо додержання операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження форми акта, складеного за результатами державного аудиту щодо додержання операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках»

Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження форми акта, складеного за результатами державного аудиту щодо додержання операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках»


 24.06.2016

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, референc-лабораторій на проведення досліджень (випробувань) об’єктів санітарних заходів та об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду для цілей державного контролю"

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, референc-лабораторій на проведення досліджень (випробувань) об’єктів санітарних заходів та об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду для цілей державного контролю"

Порядок та критерії уповноваження акредитованих лабораторій, референc-лабораторій на проведення досліджень (випробувань) об’єктів санітарних заходів та об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду для цілей державного контролю

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, референc-лабораторійна проведення досліджень (випробувань) об’єктів санітарних заходів та об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду для цілей державного контролю"

Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, референс-лабораторій на проведення досліджень (випробувань) об’єктів санітарних заходів та об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду для цілей державного контролю"


 24.06.2016
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, анулювання видачі висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи» (доопрацьований з урахуванням зауважень та пропозицій)
Порядок видачі або відмови у видачі, переоформлення, анулювання видачі висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи Додаток 1 до Порядку (зразок заяви) Додаток 2 до Порядку (висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи) Додаток 3 до Порядку (висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи)

20.06.2016
Проект постанови Кабінету Міністрів Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку збору, звітності, аналізу та розповсюдження, зокрема через Інтернет, інформації про результати здійснення державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів і кормів" «Про затвердження Порядку збору, звітності, аналізу та розповсюдження, зокрема через Інтернет, інформації про результати здійснення державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів і кормів»
Проект Порядку збору, звітності, аналізу та розповсюдження, зокрема через Інтернет, інформації про результати здійснення державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів і кормів
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку збору, звітності, аналізу та розповсюдження, зокрема через Інтернет, інформації про результати здійснення державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів і кормів"

 06.06.2016 Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства «Про затвердження Форми та опису службового посвідчення посадової особи Держпродспоживслужби, що здійснює державний контроль (нагляд)»
 
03.06.2016
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів, пов’язаних з утилізацією/видаленням побічних продуктів тваринного походження не призначених для споживання людиною»

01.06.2016
Порядок видачі або відмови у видачі, переоформлення, анулювання видачі висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи 
Додаток 1 до Порядку (Перелік товарів, що підлягають обов’язковій державній санітарно-епідеміологічній експертизі)
Додаток 2 до Порядку (зразок заяви)
Додаток 3 до Порядку (форма висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи)
Додаток 4 до Порядку (форма висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи)
Пояснювальна Записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, анулювання видачі висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи»
Аналіз регуляторного впливу акта до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, анулювання видачі висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи»
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, анулювання видачі висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи»

 01.06.2016
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів»
Порівняльна таблиця до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів»
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України  «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів»

18.05.2016

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів для науково-дослідних цілей»
Проект постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей»
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей»

Аналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей»

11.05.2016

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України у сфері захисту рослин»
Пояснювальна записка до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері захисту рослин»
Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України у сфері захист рослин»
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України у сфері захисту рослин»

11.05.2016

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» щодо врегулювання процесу приватизації підприємств та установ ветеринарної та фітосанітарної сфери
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» щодо врегулювання процесу приватизації підприємств та установ ветеринарної та фітосанітарної сфери
Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» щодо врегулювання процесу приватизації підприємств та установ ветеринарної та фітосанітарної сфери»

06.05.2016
Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»
Порівняльна таблиця до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»
Лист на погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»


29.04.2016
Проект Положення про обласну державну фітосанітарну лабораторію

22.04.2016

Повідомлення про публічне обговорення проекту положення про обласну державну лікарню ветеринарної медицини

22.04.2016

Повідомлення про публічне обговорення проекту Положення про районну державну лікарню ветеринарної медицини


22.04.2016

Повідомлення про публічне обговорення проекту Положення про міську державну лікарню ветеринарної медицини


22.04.2016

Повідомлення про публічне обговорення проекту Положення про міську державну лабораторію ветеринарної медицини


22.04.2016

Повідомлення про публічне обговорення проекту Положення про регіональну державну лабораторію ветеринарної медицини


22.04.2016
 

Повідомлення про публічне обговорення проекту Положення про міжрайонну державну лабораторію ветеринарної медицини


22.04.2016

Повідомлення про публічне обговорення проекту Положення про районну державну лабораторію ветеринарної медицини

22.04.2016

Повідомлення про публічне обговорення проекту Положення про державну лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи на ринку

19.04.2016

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 лютого 2013 року № 96"

10.04.2016

Пояснювальна записка до проекту постановиКабінету Міністрів «Про затвердження порядку видачі висновків державноїсанітарно-епідеміологічної експертизи»

07.04.2016 
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків пунктів пропуску через державний кордон України (призначених прикордонних інспекційних постів), через які дозволяється ввезення (пересилання) в Україну, переміщення транзитом та вивезення (пересилання) з України харчових продуктів та інших об’єктів санітарних заходів»
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку призначених прикордонних інспекційних постів на державному кордоні України, через які здійснюється ввезення (пересилання) в Україну, вивезення (пересилання) з України та переміщення транзитом харчових продуктів та інших об’єктів санітарних заходів»
Аналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку призначених прикордонних інспекційних постів на державному кордоні України, через які здійснюється ввезення (пересилання) в Україну, вивезення (пересилання) з України та переміщення транзитом харчових продуктів та інших об’єктів санітарних заходів»
Перелік пунктів пропуску через державний кордон України (призначених прикордонних інспекційних постів), через які дозволяється вивезення (пересилання) з України харчових продуктів та інших об’єктів санітарних заходів
Перелік пунктів пропуску через державний кордон України (призначених прикордонних інспекційних постів), через які дозволяється ввезення (пересилання) в Україну та переміщення транзитом через територію України до інших країн харчових продуктів та інших об’єктів санітарних заходів

25.03.2016
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови «Кабінету Міністрів України Про внесення змін до пункту 16 переліку органів ліцензування»
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення зміни до пункту 16 переліку органів ліцензування”
Проект Постанови Кабінету Міністрів «Про внесення зміни до пункту 16 переліку органів ліцензування»
Порівняльна таблиця до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення зміни до пункту 16 переліку органів ліцензування”