Перелік дозволів (санітарних паспортів) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

Перелік дозволів (санітарних паспортів) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання, виданих у 2019 році