Регуляторна політика

Обговорення проектів документів

17.06.2020
Звіт про базове відстеження наказу Мінагрополітики від 10.05.2019 № 243 «Про затвердження Змін до Порядку ідентифікації та реєстрації свиней» на 3 арк. в електронній формі.

Звіт про базове відстеження наказу Мінагрополітики від 28.03.2019 № 163 «Про затвердження Змін до Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби» на 3 арк. в електронній формі.

Звіт про повторне відстеження наказу Мінагрополітики від 16.01.2018 № 17 «Про затвердження Порядку проведення державної ветеринарносанітарної експертизи кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять генетично модифіковані організми» на 2 арк. в електронній формі.

Звіт про базове відстеження наказу Мінагрополітики від 16.11.2018 № 553 «Про затвердження Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного погодження та продуктів їх оброблення, переробки» на 2 арк. в електронній формі

Звіт про базове відстеження наказу Мінагрополітики від 21.03.2019 № 148 «Про затвердження Інструкції з профілактики та боротьби з везикулярною хворою свиней» на 2 арк. в електронній формі.

 13.05.2020
Звіт про повторне відстеження результативності наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 05.02.2019 р. № 34 «Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів нітратів у деяких харчових продуктах для цілей державного контролю»
06.05.2020
Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. № 808 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів»
12.03.2020
Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 10 січня 2019 р. № 10 «Про затвердження Порядку критеріїв уповноважених акредитованих лабораторій, у тому числі референс-лабораторій та Переліку перевірки дотримання уповноваженими акредитованими лабораторіями, у тому числі референс-лабораторіями, критеріїв уповноваження та позбавлення такого уповноваження»
05.03.2020
Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 жовтня 2018 року №501 «Про затвердження Порядку визначення та застосування періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України»
06.02.2020


03.02.2020
Інформація Держпродспоживслужби щодо здійснення регуляторної діяльності у 2019 році

 29.01.2020

Звіт про повторне відстеження результативності наказу Мінагрополітики від 25 червня 2018 р. № 288 «Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів певних забруднюючих речовин у харчових продуктах для цілей державного контролю»

Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 648 «Про затвердження Порядку проведення арбітражних лабораторних досліджень (випробувань) та врахування їх результатів для цілей державного контролю»

Звіт про повторне відстеження результативності наказу Мінагрополітики від 25.06.2018 р. № 289 «Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів залишків пестицидів у продуктах для цілей державного контролю»
18.02.2019
Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2017 року № 47 “Про внесення змін до Порядку відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої особам внаслідок запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин або у зв’язку з проведенням процедур і робіт щодо ліквідації особливо небезпечних (карантинних)хвороб”

18.10.2018
Наказ Держпродспоживслужби від 15.01.2018 № 20 Про затвердження Плану-графіка проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Держпродспоживслужби на 2018 рік
Додаток до наказу Держпродспоживслужби від 15.01.2018 № 20

19.09.2018
Звіт про повторне відстеження результативності Наказу Мінагрополітики від 07.07.2017 № 431 "Про затвердження Інструкції щодо профілактики та ліквідації захворювання тварин на ящур"

27.06.2018
Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року №392 "Про встановлення режиму цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин"

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2016 року № 506 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на відшкодування витрат на оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин фізичними особами - власниками цих тварин"

23.05.2018
Звіт про повторне відстеження результативності регулятивного акта - постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 №691 "Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення видачі дублікатів, анулювання підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні, та/або до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, для селекційних, дослідних робіт і експонування"

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 №762 " Про затвердження Порядку ввезення на територію України та вивезення за її межу насіння і садивного матеріалу сорту, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні, але внесеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна"

18.04.2018
Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 листопада 2016 року № 310 '' Про затвердження Інструкції з профілактики та ліквідації сальмонельозу птиці''
Звіт про повторне відстеження результативності наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03 квітня 2017 року № 171 ''Про затвердження Інструкції щодо профілактики та боротьби із заразним вузликовим дерматитом великої рогатої худоби''
Звіт про відстеження результативності наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07 березня 2017 року №111 ''Про затвердження до Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней''
Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2017 р. №144 ''Про затвердження Порядку імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного котролю та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідницьких цілей''
14.05.2018
Звіт про повторне відстеження результативності наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10 лютого 2016р. № 38 "Про затвердження Порядку затвердження експортованих потужностей, внесення та виключення їх з реєстру затверджених експортних потужностей"
Звіт про повторне відстеження результативності наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10 лютого 2016р. № 39 "Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб'єктам"

18.05.2016

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів для науково-дослідних цілей»