Телефонний довідник - Центральний апарат

Телефонний довідник - Центральний апарат

Посада/Прізвище, ім'я, по батькові

Контакти

Приймальня

тел.: 279-12-70;

факс 279-48-83

info@dpss.gov.ua 

Т.в.о. Голови

ШЕВЧЕНКО Ольга Петрівна

тел: 279-12-70

olga.shevchenko@dpss.gov.ua

Заступник Голови

АНДРУЩАК Анна Анатоліївна

тел.:  528-54-33

zastupnyk@consumer.gov.ua

ДЕПАРТАМЕНТ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Директор Департаменту

Кобаль

Борис Іванович

278-84-63

b.Kobal@dpss.gov.ua

Заступник директора Департаменту

Саєнко

Артем Миколайович

a.saenko@dpss.gov.ua

Управління безпечності харчових продуктів та кормів

Заступник директора департаменту – начальник управління

Семенчук

Ольга Сергіївна

278-84-67

semenchuk@dpps.gov.ua

Відділ безпечності харчових продуктів

Заступник начальника управління – начальник відділу

Новохатня

Оксана Миколаївна

279-49-06

Факс: 278-84-38

o.novohatnia@dpss.gov.ua

Заступник начальника відділу

Горбачевська

Оксана Костянтинівна

279-75-68

o.gorbachevska@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Бржезинська

Людмила Миколаївна

279-75-68

l.brzhezinska@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Вакарчук

Тетяна Володимирівна

279-75-68

t.vakarchuk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Єрмак Анна Василівна

279-49-06  

a.yermak@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Рудніченко

Людмила Йосипівна

278-84-38

l.rudnichenko@dpss.gov.ua

Відділ безпечності кормів

Начальник відділу

Ложкін

Володимир Володимирович

279-57-47

v.lozhkin@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Гірфанова

Неля Василівна

279-57-47

n.hyrfanova@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Мартиненко

Ігор Миколайович

279-57-47

i.martynenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Овсянников

Олексій Вікторович

279-57-47

o.ovsiannykov@dpss.gov.ua

Відділ державного моніторингу

Головний спеціаліст

Бут

Олег Григорович

279-49-06

o.but@dpss.gov.ua

Управління державного контролю

Заступник директора департаменту – начальник управління

Білоус

Микола Васильович

279-50-87

m.bilous@dpss.gov.ua

Відділ державного контролю

Заступник

начальника управління - начальник  відділу

Перегінець

Юрій Ярославович

279-49-81

u.pereginets@dpss.gov.ua

Заступник начальника відділу

Гамза

Анатолій Михайлович

279-49-81

a.gamza@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Войновський

Сергій Михайлович

279-48-87

vs@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Ісаєнко

Яна Олександрівна

279-49-81

y.isaienko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Ніколайчук

Руслан Володимирович

279-49-81

r.nikolaichuk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Харченко

Сергій Анатолійович

279-49-81

s.kharchenko@dpss.gov.ua

Відділ обліку операторів ринку, ведення реєстрів

Начальник відділу

Унгурян

Дмитро Іванович

279-49-81

d.unhurian@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Заєць Олександра Анатоліївна

279-49-81

o.zayets@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Тарасенко

Тетяна Федосіївна

279-49-81

t.tarasenko@dpss.gov.ua

Відділ ліцензування та державного контролю за ветеринарними препаратами

Начальник відділу

Лук’янець

Людмила Петрівна

278-44-47

l.lukyanets@dpss.gov.ua  

licenzia@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Пишенко

Євген Олександрович

278-44-47

licenzia@dpss.gov.ua

y.pyshenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Федорова

Марія Миколаївна

278-44-47

licenzia@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Квітка

Віра Іванівна

278-44-47

licenzia@dpss.gov.ua

Управління здоров'я та благополуччя тварин

Начальник управління

Сонько

Микола Петрович

278-84-71

m.sonko@dpss.gov.ua

m.sonko@vet.gov.ua

Відділ здоров'я та благополуччя тварин

Начальник відділу

Матвієнко

Володимир Петрович

279-48-15

v.matvienko@dpss.gov.ua

matvienko@vet.gov.ua

Заступник начальника відділу

Шлапацька

Світлана Олександрівна

279-48-15

s.shlapatska@dpss.gov.ua

tsv@vet.gov.ua

Головний спеціаліст

Гаркавенко

Вадим Миколайович

279-48-15

 v.garkavenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Сергієнко

Віталій Володимирович

279-48-15

v.serhienko@dpss.gov.ua

v.sergienko@vet.gov.ua

Головний спеціаліст

Чернушенко

Тарас Григорович

279-48-15

t.chernushenko@dpss.gov.ua

Відділ організації протиепізоотичних заходів

Заступник начальника управління – начальник відділу

Клименок

Олексій Михайлович

279-48-15

o.klymenok@dpss.gov.ua

klimenok@vet.gov.ua

Головний спеціаліст

Гібалюк

Юрій Олександрович

279-48-15

y.hibaliuk@dpss.gov.ua

u.gibaliuk@vet.gov.ua

Головний спеціаліст

Кочубей

Віталій Миколайович

279-48-15

v.kochubei@dpss.gov.ua

zmd@vet.gov.ua

Головний спеціаліст

Прокопчук

Олена Вікторівна

279-48-15

o.prokopchuk@dpss.gov.ua

o.prokopchuk@vet.gov.ua

Сектор планування, забезпечення і контролю використання протиепізоотичних засобів

Завідувач сектору

Манойленко

Тетяна Володимирівна

279-48-15

t.manoilenko@dpss.gov.ua

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ НА КОРДОНІ

kordon@dpss.gov.ua

Начальник управління

Охріменко

Андрій Борисович

279-49-95

a.ohrimenko@dpss.gov.ua

Відділ державного контролю на кордоні

Головний спеціаліст

Семенюк

Василь Володимирович

279-51-14

v.semeniuk@dpss.gov.ua

Відділ державного контролю в країнах-експортерах

Головний спеціаліст

Кирилюк

Віктор Анатолійович

279-49-95

v.kyryliuk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Шевченко

Павло Ілліч

279-51-14

p.shevchenko@dpss.gov.ua

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОТРИМАННЯМ 
САНІТАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Начальник управління

Григоренко

Алла Анатоліївна

279-49-48

a.hryhorenko@dpss.gov.ua

Відділ організації санітарно-епідеміологічного нагляду та безпеки середовища

 життєдіяльності

Головний спеціаліст

Запорожська

Олена Анатоліївна

279-51-06

o.zaporozhska@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Кулєшова

Марія Миколаївна

279-51-06

Головний спеціаліст

Фенюк

Олена Володимирівна

279-49-48

f_olena@vet.gov.ua

o.feniuk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Шкарупіло Лілія Анатоліївна

279-51-06

Відділ державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Начальник відділу

Омельчук

Світлана Анатоліївна

279-75-58

vosdi@ukr.net

Головний спеціаліст

Артеменко

Наталія Миколаївна

279-75-58

vosdi@ukr.net

Головний спеціаліст

Воскобійник

Дмитро Іванович

279-75-58

vosdi@ukr.net

Головний спеціаліст

Михайленко

Марина Михайлівна

279-75-58

vosdi@ukr.net

ДЕПАРТАМЕНТ ФІТОСАНІТАРНОЇ БЕЗПЕКИ, КОНТРОЛЮ В СФЕРІ

НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА

Директор департаменту

Челомбітко

Андрій Федорович

524-77-07

a.chelombitko@dpss.gov.ua

Управління фітосанітарної безпеки

Заступник директора департаменту – начальник

управління

Чайковський

Вадим Миколайович

524-77-07

v.chaikovskyi@dpss.gov.ua

cvm215@gmail.com

Відділ карантину рослин

В.о. начальника відділу

Шакіна

Олена Вікторівна

524-31-07

o.shakina@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Добровольська

Тетяна Іванівна

524-31-07

t.dobrovolska@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Дудка

Юрій Олександрович

524-31-07

u.dudka@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Кравченко

Катерина Олегівна

524-31-07

k.kravchenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Татарнюк

Юлія Юріївна

524-31-07

Відділ фітосанітарних заходів на  кордоні

Заступник начальника управління- начальник відділу

Мельник

Любов Борисівна

525-15-11
kordonphyto@dpss.gov.ua

l.melnyk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Геря

Любов Миколаївна

524-63-01
l.herya@dpss.gov.ua

zovnkar@ukr.net