Телефонний довідник - Центральний апарат

Телефонний довідник - Центральний апарат

               Телефонний довідник - Центральний апарат

Посада/Прізвище, ім'я, по батькові

Контакти

Приймальня

тел.: 279-12-70;

факс 279-48-83

info@dpss.gov.ua

Голова

ЛАПА Володимир Іванович

528-41-65

Перший заступник Голови

ЖУК Андрій Олександрович

тел.:  279-12-70;

факс 279-48-83

Заступник Голови

АНДРУЩАК Анна Анатоліївна

тел.:  528-54-33

zastupnyk@consumer.gov.ua

Заступник Голови

ШЕВЧЕНКО Ольга Петрівна

тел: 279-52-50

olga.shevchenko@dpss.gov.ua

ДЕПАРТАМЕНТ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Директор Департаменту

Кобаль

Борис Іванович

278-84-63

b.Kobal@dpss.gov.ua

Заступник директора Департаменту

Саєнко

Артем Миколайович

279-49-95

a.saenko@dpss.gov.ua

Управління безпечності харчових продуктів та кормів

Заступник директора департаменту – начальник управління

Семенчук

Ольга Сергіївна

278-84-67

semenchuk@vet.gov.ua

Відділ безпечності харчових продуктів

Заступник начальника управління – начальник відділу

Новохатня

Оксана Миколаївна

279-49-06

Факс: 278-84-38

o.novohatnia@dpss.gov.ua

Заступник начальника відділу

Горбачевська

Оксана Костянтинівна

279-75-68

o.gorbachevska@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст – лікар ветеринарної медицини

Єрмак Анна Василівна

279-49-06  

a.yermak@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Вакарчук

Тетяна Володимирівна

279-75-68

t.vakarchuk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Рудніченко

Людмила Йосипівна

278-84-38

l.rudnichenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Бржезинська

Людмила Миколаївна

279-75-68

l.brzhezinska@dpss.gov.ua

Відділ безпечності кормів

Начальник відділу

Ложкін

Володимир Володимирович

279-57-47

v.lozhkin@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст - лікар ветеринарної медицини

Мартиненко

Ігор Миколайович

279-57-47

i.martynenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст - лікар ветеринарної медицини

Гірфанова

Неля Василівна

279-57-47

n.hyrfanova@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст - лікар ветеринарної медицини

Овсянников

Олексій Вікторович

279-57-47

o.ovsiannykov@dpss.gov.ua

Відділ державного моніторингу

Головний спеціаліст – лікар ветеринарної медицини

Бут

Олег Григорович

279-49-06

o.but@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст – лікар ветеринарної медицини

Романченко

Катерина Миколаївна

279-49-06 k.romanchenko@dpss.gov.ua

Управління здоров'я та благополуччя тварин

Начальник управління

Сонько

Микола Петрович

278-84-71

m.sonko@dpss.gov.ua

m.sonko@vet.gov.ua

Відділ здоров'я та благополуччя тварин

Начальник відділу

Матвієнко

Володимир Петрович

279-48-15

v.matvienko@dpss.gov.ua

matvienko@vet.gov.ua

Заступник начальника відділу

Шлапацька

Світлана Олександрівна

279-48-15

s.shlapatska@dpss.gov.ua

tsv@vet.gov.ua

Головний спеціаліст - лікар ветеринарної медицини

Сергієнко

Віталій Володимирович

279-48-15

v.serhienko@dpss.gov.ua

v.sergienko@vet.gov.ua

Головний спеціаліст - лікар ветеринарної медицини

Чернушенко

Тарас Григорович

279-48-15

t.chernushenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст - лікар ветеринарної медицини

Гаркавенко

Вадим Миколайович

279-48-15

 v.garkavenko@dpss.gov.ua

Відділ організації протиепізоотичних заходів

Заступник начальника управління – начальник відділу

Клименок

Олексій Михайлович

279-48-15

o.klymenok@dpss.gov.ua

klimenok@vet.gov.ua

Головний спеціаліст – лікар ветеринарної медицини

Прокопчук

Олена Вікторівна

279-48-15

o.prokopchuk@dpss.gov.ua

o.prokopchuk@vet.gov.ua

Головний спеціаліст – лікар ветеринарної медицини

Кочубей

Віталій Миколайович

279-48-15

v.kochubei@dpss.gov.ua

zmd@vet.gov.ua

Головний спеціаліст - лікар ветеринарної медицини

Гібалюк

Юрій Олександрович

279-48-15

y.hibaliuk@dpss.gov.ua

u.gibaliuk@vet.gov.ua

Сектор планування, забезпечення і контролю використання протиепізоотичних засобів

Завідувач сектору

Манойленко

Тетяна Володимирівна

279-48-15

t.manoilenko@dpss.gov.ua

Управління державного контролю

Заступник директора департаменту – начальник управління

Білоус

Микола Васильович

279-50-87

m.bilous@dpss.gov.ua

Відділ державного контролю

Заступник

начальника управління - начальник  відділу

Перегінець

Юрій Ярославович

279-49-81

u.pereginets@dpss.gov.ua

Заступник начальника відділу

Гамза

Анатолій Михайлович

279-49-81

a.gamza@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст - лікар ветеринарної медицини

Войновський

Сергій Михайлович

279-48-87

vs@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст - лікар ветеринарної медицини

Ісаєнко

Яна Олександрівна

279-49-81

y.isaienko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст - лікар ветеринарної медицини

Ніколайчук

Руслан Володимирович

279-49-81

r.nikolaichuk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст - лікар ветеринарної медицини

Харченко

Сергій Анатолійович

279-49-81

s.kharchenko@dpss.gov.ua

Відділ обліку операторів ринку, ведення реєстрів

Начальник відділу

Унгурян

Дмитро Іванович

279-49-81

d.unhurian@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст – лікар ветеринарної медицини

Чужакіна

Катерина Євгеніївна

279-49-81

k.chuzhakina@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Заєць Олександра Анатоліївна

279-49-95

o.zayets@dpss.gov.ua

Сектор оцінки ризиків

Завідувач сектору

Головний спеціаліст

Відділ ліцензування та державного контролю за ветеринарними препаратами

Начальник відділу

Лук’янець

Людмила Петрівна

278-44-47

l.lukyanets@dpss.gov.ua  

licenzia@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст - лікар ветеринарної медицини

Пишенко

Євген Олександрович

278-44-47

licenzia@dpss.gov.ua

y.pyshenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст - лікар ветеринарної медицини

Федорова

Марія Миколаївна

278-44-47

licenzia@dpss.gov.ua

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ НА КОРДОНІ

kordon@dpss.gov.ua

Начальник управління

Охріменко

Андрій Борисович

279-49-95

a.ohrimenko@dpss.gov.ua

Відділ державного контролю на кордоні

Головний спеціаліст

Семенюк

Василь Володимирович

279-51-14

v.semeniuk@dpss.gov.ua

Відділ державного контролю в країнах-експортерах

Головний спеціаліст