Телефонний довідник - Центральний апарат

Посада/Прізвище, ім'я, по батькові

Контакти

Приймальня

тел.: 279-12-70;

факс 279-48-83

info@dpss.gov.ua 

Т.в.о. Голови

ШЕВЧЕНКО Ольга Петрівна

тел: 279-12-70

olga.shevchenko@dpss.gov.ua

Заступник Голови

АНДРУЩАК Анна Анатоліївна

тел.:  528-54-33

zastupnyk@consumer.gov.ua

ДЕПАРТАМЕНТ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Директор Департаменту

Кобаль

Борис Іванович

278-84-63

b.Kobal@dpss.gov.ua

Заступник директора Департаменту

Саєнко

Артем Миколайович

a.saenko@dpss.gov.ua

Управління безпечності харчових продуктів та кормів

Заступник директора департаменту – начальник управління

Семенчук

Ольга Сергіївна

278-84-67

semenchuk@dpss.gov.ua

Відділ безпечності харчових продуктів

Заступник начальника управління – начальник відділу

Новохатня

Оксана Миколаївна

279-49-06

Факс: 278-84-38

o.novohatnia@dpss.gov.ua

Заступник начальника відділу

Горбачевська

Оксана Костянтинівна

279-75-68

o.gorbachevska@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Бржезинська

Людмила Миколаївна

279-75-68

l.brzhezinska@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Вакарчук

Тетяна Володимирівна

279-75-68

t.vakarchuk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Єрмак Анна Василівна

279-49-06  

a.yermak@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Рудніченко

Людмила Йосипівна

278-84-38

l.rudnichenko@dpss.gov.ua

Відділ безпечності кормів

Начальник відділу

Ложкін

Володимир Володимирович

279-57-47

v.lozhkin@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Гірфанова

Неля Василівна

279-57-47

n.hyrfanova@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Мартиненко

Ігор Миколайович

279-57-47

i.martynenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Овсянников

Олексій Вікторович

279-57-47

o.ovsiannykov@dpss.gov.ua

Відділ державного моніторингу

Головний спеціаліст

Бут

Олег Григорович

279-49-06

o.but@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Застулка

Ольга Олександрівна

279-49-06

o.zastulka@dpss.gov.ua

Управління державного контролю

Заступник директора департаменту – начальник управління

Білоус

Микола Васильович

279-50-87

m.bilous@dpss.gov.ua

Відділ державного контролю

Заступник

начальника управління - начальник  відділу

Перегінець

Юрій Ярославович

279-49-81

u.pereginets@dpss.gov.ua

Заступник начальника відділу

Гамза

Анатолій Михайлович

279-48-87

a.gamza@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Войновський

Сергій Михайлович

279-48-87

vs@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Ісаєнко

Яна Олександрівна

279-48-87

y.isaienko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Ніколайчук

Руслан Володимирович

279-48-87

r.nikolaichuk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Харченко

Сергій Анатолійович

279-48-87

s.kharchenko@dpss.gov.ua

Відділ обліку операторів ринку, ведення реєстрів

Начальник відділу

Унгурян

Дмитро Іванович

279-48-87

d.unhurian@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Заєць Олександра Анатоліївна

279-48-87

o.zayets@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Тарасенко

Тетяна Федосіївна

279-48-87

t.tarasenko@dpss.gov.ua

Відділ ліцензування та державного контролю за ветеринарними препаратами

Начальник відділу

Лук’янець

Людмила Петрівна

278-44-47

l.lukyanets@dpss.gov.ua  

licenzia@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Пишенко

Євген Олександрович

278-44-47

licenzia@dpss.gov.ua

y.pyshenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Федорова

Марія Миколаївна

278-44-47

licenzia@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Квітка

Віра Іванівна

278-44-47

licenzia@dpss.gov.ua