Телефонний довідник - Центральний апарат

Телефонний довідник - Центральний апарат

Посада/Прізвище, ім'я, по батькові

Контакти

Приймальня

тел.: 279-12-70;

факс 279-48-83

info@dpss.gov.ua 

Т.в.о. Голови

ШЕВЧЕНКО Ольга Петрівна

тел: 279-12-70

olga.shevchenko@dpss.gov.ua

Заступник Голови

АНДРУЩАК Анна Анатоліївна

тел.:  528-54-33

zastupnyk@consumer.gov.ua

ДЕПАРТАМЕНТ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Директор Департаменту

Кобаль

Борис Іванович

278-84-63

b.Kobal@dpss.gov.ua

Заступник директора Департаменту

Саєнко

Артем Миколайович

a.saenko@dpss.gov.ua

Управління безпечності харчових продуктів та кормів

Заступник директора Департаменту – начальник управління

Семенчук

Ольга Сергіївна

278-84-67

semenchuk@dpss.gov.ua

Відділ безпечності харчових продуктів

Заступник начальника управління – начальник відділу

Новохатня

Оксана Миколаївна

279-49-06

Факс: 278-84-38

o.novohatnia@dpss.gov.ua

Заступник начальника відділу

Горбачевська

Оксана Костянтинівна

279-75-68

o.gorbachevska@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Бржезинська

Людмила Миколаївна

278-84-38

l.brzhezinska@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Вакарчук

Тетяна Володимирівна

279-49-06

t.vakarchuk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Єрмак Анна Василівна

278-84-38

a.yermak@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Рудніченко

Людмила Йосипівна

279-49-06

l.rudnichenko@dpss.gov.ua

Відділ безпечності кормів

Начальник відділу

Ложкін

Володимир Володимирович

279-57-47

v.lozhkin@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Гірфанова

Неля Василівна

279-57-47

n.hyrfanova@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Мартиненко

Ігор Миколайович

279-57-47

i.martynenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Овсянников

Олексій Вікторович

279-57-47

o.ovsiannykov@dpss.gov.ua

Відділ державного моніторингу

Головний спеціаліст

Бут

Олег Григорович

278-84-38

o.but@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Застулка

Ольга Олександрівна

278-84-38

o.zastulka@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Корпач Катерина Михайлівна

278-84-38

k.korpach@dpss.gov.ua

Управління державного контролю

Заступник директора департаменту – начальник управління

Білоус

Микола Васильович

279-50-87

m.bilous@dpss.gov.ua

Відділ державного контролю

Заступник

начальника управління - начальник  відділу

Перегінець

Юрій Ярославович

279-48-87

u.pereginets@dpss.gov.ua

Заступник начальника відділу

Гамза

Анатолій Михайлович

279-48-87

a.gamza@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Войновський

Сергій Михайлович

279-48-87

vs@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Ісаєнко

Яна Олександрівна

279-48-87

y.isaienko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Ніколайчук

Руслан Володимирович

279-48-87

r.nikolaichuk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Харченко

Сергій Анатолійович

279-48-87

s.kharchenko@dpss.gov.ua

Відділ обліку операторів ринку, ведення реєстрів

Начальник відділу

Унгурян

Дмитро Іванович

279-49-81

d.unhurian@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Заєць Олександра Анатоліївна

279-49-81

o.zayets@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Тарасенко

Тетяна Федосіївна

279-49-81

t.tarasenko@dpss.gov.ua

Відділ ліцензування та державного контролю за ветеринарними препаратами

Начальник відділу

Лук’янець

Людмила Петрівна

278-44-47

l.lukyanets@dpss.gov.ua  

licenzia@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Пишенко

Євген Олександрович

278-44-47

licenzia@dpss.gov.ua

y.pyshenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Федорова

Марія Миколаївна

278-44-47

licenzia@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Квітка

Віра Іванівна

278-44-47

licenzia@dpss.gov.ua

Управління здоров'я та благополуччя тварин

Начальник управління

Сонько

Микола Петрович

278-84-71

m.sonko@dpss.gov.ua

Відділ здоров'я та благополуччя тварин

Начальник відділу

Матвієнко

Володимир Петрович

279-48-15

v.matvienko@dpss.gov.ua

Заступник начальника відділу

Шлапацька

Світлана Олександрівна

279-48-15

s.shlapatska@dpss.gov.uа

Головний спеціаліст

Гаркавенко

Вадим Миколайович

279-48-15

 v.garkavenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Сергієнко

Віталій Володимирович

279-48-15

v.serhienko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Чернушенко

Тарас Григорович

279-48-15

t.chernushenko@dpss.gov.ua

Відділ організації протиепізоотичних заходів

Заступник начальника управління – начальник відділу

Клименок

Олексій Михайлович

279-48-15

o.klymenok@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Гібалюк

Юрій Олександрович

279-48-15

y.hibaliuk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Кочубей

Віталій Миколайович

279-48-15

v.kochubei@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Прокопчук

Олена Вікторівна

279-48-15

o.prokopchuk@dpss.gov.ua

Сектор планування, забезпечення і контролю використання протиепізоотичних засобів

Завідувач сектору

Манойленко

Тетяна Володимирівна

279-48-15

t.manoilenko@dpss.gov.ua

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ НА КОРДОНІ

kordon@dpss.gov.ua

Начальник управління

Охріменко

Андрій Борисович

279-49-95

a.ohrimenko@dpss.gov.ua

Відділ державного контролю на кордоні

Головний спеціаліст

Семенюк

Василь Володимирович

279-51-14

v.semeniuk@dpss.gov.ua

Відділ державного контролю в країнах-експортерах

Головний спеціаліст

Кирилюк

Віктор Анатолійович

279-49-95

v.kyryliuk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Шевченко

Павло Ілліч

279-51-14

p.shevchenko@dpss.gov.ua

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОТРИМАННЯМ 
САНІТАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Начальник управління

Григоренко

Алла Анатоліївна

279-49-48

a.hryhorenko@dpss.gov.ua

Відділ організації санітарно-епідеміологічного нагляду та безпеки середовища

 життєдіяльності

Головний спеціаліст

Запорожська

Олена Анатоліївна

279-49-48

o.zaporozhska@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Кулєшова

Марія Миколаївна

279-49-48

m.kulieshova@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Фенюк

Олена Володимирівна

279-49-48

f_olena@vet.gov.ua

o.feniuk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Шкарупіло Лілія Анатоліївна

279-49-48

Відділ державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Начальник відділу

Омельчук

Світлана Анатоліївна

279-75-58

vosdi@ukr.net

Головний спеціаліст

Артеменко

Наталія Миколаївна

279-75-58

vosdi@ukr.net

Головний спеціаліст

Воскобійник

Дмитро Іванович

279-75-58

vosdi@ukr.net

Головний спеціаліст

Михайленко

Марина Михайлівна

279-75-58

vosdi@ukr.net

ДЕПАРТАМЕНТ ФІТОСАНІТАРНОЇ БЕЗПЕКИ, КОНТРОЛЮ В СФЕРІ

НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА

Директор департаменту

Челомбітко

Андрій Федорович

524-77-07

a.chelombitko@dpss.gov.ua

Управління фітосанітарної безпеки

Заступник директора департаменту – начальник

управління

Чайковський

Вадим Миколайович

524-77-07

v.chaikovskyi@dpss.gov.ua

cvm215@gmail.com

Відділ карантину рослин

В.о. начальника відділу

Шакіна

Олена Вікторівна

524-31-07

o.shakina@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Добровольська

Тетяна Іванівна

524-31-07

t.dobrovolska@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Огаркова Людмила Андріївна

257-97-22

fitozvit2@ukr.net

Головний спеціаліст

Татарнюк

Юлія Юріївна

524-31-07

u.tatarniuk@dpss.gov.ua

fitozvit2@ukr.net

Відділ фітосанітарних заходів на  кордоні

Заступник начальника управління- начальник відділу

Мельник

Любов Борисівна

525-15-11
kordonphyto@dpss.gov.ua

l.melnyk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Корж

Альона Василівна

524-63-01
o.korzh@dpss.gov.ua

zovnkar@ukr.net

Головний спеціаліст

Костиркін

Роман Сергійович

524-63-01
r.kostyrkin@dpss.gov.ua

zovnkar@ukr.net

Головний спеціаліст

Яненко

Алла Миколаївна

524-63-01
a.yanenko@dpss.gov.ua

zovnkar@ukr.net

Головний спеціаліст

Криваль

Леся Миколаївна

524-63-01
zovnkar@ukr.net

Відділ захисту рослин

Заступник начальника управління начальник відділу

Калашніков

Володимир Борисович

525-14-79

v.kalashnikov@dpss.gov.ua

kalashnikovvb@ukr.net

Головний спеціаліст

Возний

Василь Миколайович

527-95-52

v.voznyi@dpss.gov.ua

viddilktp@ukr.net

Головний спеціаліст

Сидорчук

Олеся Василівна

525-14-79

o.sydorchuk@dpss.gov.ua

biometod@ukr.net

Головний спеціаліст

Чумаченко

Володимир Миколайович

527-95-52

v.chumachenko@dpss.gov.ua

viddilktp@ukr.net

Головний спеціаліст

Литвин

Олександр Андрійович

527-95-52

o.lytvyn@dpss.gov.ua

litvin.o712@gmail.com

Відділ фітосанітарної експертизи

Начальник відділу

Башинська

Ольга Володимирівна

525-15-06

o.bashynska@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Фіца

Ірина Вікторівна

525-15-06

i.fitsa@dpss.gov.ua

Управління контролю в сфері насінництва та розсадництва

Заступник директора департаменту – начальник управління

Стефківський

Віктор Михайлович

524-77-07

stefkivskyy.v@gmail.com

Відділ контролю в насінництві та розсадництві

Заступник начальника

 управління - начальник відділу

Стрихар

Анатолій Євгенович

527-93-46

str_ae@ukr.net

nasinnya@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Лахтіонова

Світлана Олегівна

527-93-46

s.lakhtionova@dpss.gov.ua

nasinnya@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Рубель

Володимир Анатолійович

527-93-46

vrnasin@ukr.net

nasinnya@dpss.gov.ua

Відділ контролю у сфері охорони прав на сорти рослин

Головний спеціаліст

Нечай

Олександр Володимирович

527-93-46

Noleksandr1971@gmail.com

nasinnya@dpss.gov.ua

Сектор контролю за ГМО-джерелами

Головний спеціаліст

Потапенко

Кирило Вікторович

527-93-46

pknas@ukr.net

nasinnya@dpss.gov.ua

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

Директор департаменту

Квасніцький

Олексій Олексійович

528-63-16

Заступник директора департаменту

Качанов

Сергій Олександрович

528-92-42

Відділ ринкового нагляду

Начальник відділу

Жмуд

Олександр Миколайович

522-89-09

o.zhmud@dpss.gov.ua

Заступник начальника відділу

Литвиненко

Сергій Володимирович

528 72 22

rn@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Бабіч

Ніка Миколаївна

528-72-22

n.babich@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Ільюша

Олена Валеріївна

528-72-22

o.iliusha@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Короленко

Олександр Миколайович

528-72-22

o.korolenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Мельник

Рената Вікторівна

528-72-22

r.melnyk@dpss.gov.ua

Відділ метрологічного нагляду

Начальник відділу

Мачульський

Олександр Миколайович

522-89-00

o.machulskyi@dpss.gov.ua

metrology@consumer.gov.ua

Провідний спеціаліст

Ачкеєва Ірина Іванівна

522-89-00

i.achkeeva@dpss.gov.ua

Відділ контролю у сфері робіт та послуг

Начальник відділу

Вершута

Валентина Олександрівна

528-92-42

poslugi@consumer.gov.ua

Заступник начальника відділу

Потапова

Таміла Степанівна

528-92-42

t.potapova@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Євланова Наталія Григорівна

528-92-42

n.yevlanova@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Кутас

Юрій Васильович

528-92-42

Y.kutas@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Максименко

Інна Михайлівна

528-92-42

i.maksymenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Чорна

Світлана Іванівна

528-92-42

s.chorna@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Зіневич

Олена Йосипівна

528-92-42

o.zinevych@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Максюшенко

Марія Олександрівна

528-92-42

poslugi@consumer.gov.ua

Відділ контролю за рекламою та дотриманням 
антитютюнового законодавства

Начальник відділу

Кобельков

Олег Валентинович

528-54-83

o.kobelkov@dpss.gov.ua

Заступник начальника відділу

Гришко

Тетяна Анатоліївна

528-94-36

gta@consumer.gov.ua

Головний спеціаліст

Вишняк

Марина Олександрівна

528-56-66

m.vyshniak@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Волокита

Вікторія Олександрівна

528-54-83

v.volokyta@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Сахно

Юрій Анатолійович

528-54-83

reclama@consumer.gov.ua

Головний спеціаліст

Савенко

Лілія Костянтинівна

528-54-83

l.savenko@dpss.gov.ua

Відділ контролю у сфері торгівлі

Заступник директора департаменту – начальник відділу

Кухар

Олена Анатоліївна

528-90-15

o.kukhar@dpss.gov.ua

Заступник начальника відділу

Кратюк

Леся Володимирівна

528-90-15

vt@consumer.gov.ua

Головний спеціаліст

Кардащук

Антоніна Миколаївна